Доджо

ЗЕНДОКАН е школа по Айкидо с дъгогодишна история.

Основана е от сенсей Добромир Друмев през 1987г. като секция по Айкидо клуб “Будо” при СУ”Св.Климент Охридски”, която през 1992г. прераства в клуб “Айки”. Впоследствие той преминава към “ЦСКА-бойни спортове”, а през 1998г. получава като признание от Шихан Фумио Тойода името “Зендокан”, което точно отразява неговата насоченост и дейност.

В Зендокан трениращият се учи да възпитава и обединява тяло и ум, да възвърне детската си искренност, но вече защитена чрез възпитаваното в школата чувство за адекватна реакция. Заниманията протичат в духа на игра, но с необходимия контрол над себе си в екстремални ситуации, при различни и неочаквани атаки. Обучаемият осъзнава, че майсторството му зависи не само от неговата упорита практика на основните техники, но и до голяма степен от способността му да действа в хармония, съобразно непрекъснато променящата се реалност.

Учебно-тренировъчната дейност се провежда от инструктори, завършили НСА и защитили майсторски степени в Айкидо по методиката на Международната Айкидо Асоциация ( AAI),чийто президент е Шихан Фумио Тойода.

Зендокан пази традициите в японското бойно изкуство, то също така и активно действа за развитието му; разпространява Айкидо и принципите на Зен; участва във всички вътрешни и международни семинари, организирани от БАА, на която е пълноправен член.

Девизът на школата “Зендокан” е :

“Изкуството на война се състои в съхраняването на равновесието между ужаса да си Човек и чудото да си Човек!”