Сенсей

Добромир Петров Друмев

Роден в гр.Сливен през 1962г. Завършил е висше техническо образование -специалност ТММОМ. Занимава се с бойни изкуства от 1976г.(Джудо и Карате). Създава един от първите клубове по Айкидо в България през 1987г.

Завършил е НСА с професионална квалификация – треньор по Айкидо и защитава докторска дисертация на тема по Айкидо. Провежда научната, методическата дейност и техническата подготовка на треньорите на БАА. Отговаря за внедряването на нови, научно обосновани методи на обучение в Айкидо. Съавтор е на първото издадено в България методическо пособие по Айкидо. По настоящем притежава V-ти дан – Айкикай.